Vuonna 1997 perustetun Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry:n tarkoituksena on tukea ja auttaa toiminta-alueellansa asuvia ikääntyneitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on perustanut vuonna 2002 palvelutalo Huilin.


Palvelutalo Huili tarjoaa asumispalveluita sekä erilaisia virikkeellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia toiminta-alueensa ikääntyneille asukkaille. Lisäksi yhdistys omistaa kahdeksan (9) asuntoa vuonna 2007 valmistuneesta senioritalo Huilahduksesta. Senioritalo Huilahduksen asunnot yhdistys vuokraa samoilla periaatteilla, kuin palvelutalo Huilin asunnot.

Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokous pidetään kerran vuodessa keväällä. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Hallituksen toiminta-aika on kevätkokousten välinen aika. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset ihmiset että yhteisöt. Jäsenenmaksut on 20,00 euroa per vuosi henkilöjäseniltä, 34,00 euroa per vuosi yhteisöjäseniltä. Ainaisjäsenyys veloitetaan kertaluonteisesti ja se maksaa 180,00 euroa. Jäseneksi voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Kevätkokouksessa valittu yhdistyksen hallitus:
 
Puheenjohtaja:
 
Liisa Tiilikka (GSM. 0400-185 469)
 

Varapuheenjohtaja:
 

Reivo Järvenpää

 
Hallituksen jäsenet:

 
Merja Jaronen
 
Arja Mustaniemi
 
Juha Salila
 
Petri Korteniemi
 
Juha Rehula
 
Osana toimintansa yhdistys tekee myös projektiluontoisia hankkeita:

Kulttuurin ja luovien toimintojen kehittäminen osana vanhustyötä -projekti. Projektin toteuttamisaika 1.8.2010 - 31.12.2010. Rahoittaja Hämeen ELY-keskus. Tavoitteena projektilla oli:

  • kartoittaa alueella toimivien vapaaehtoisjärjestöjen ikääntyneille suunnattu palvelutarjonta
  • kehittää edellytyksiä yhteistyölle / verkottumiselle sekä kehittää palvelutarjontaa
  • yhdistyksen toimintajärjestelmän kehittäminen

 

Laatueloa elämään - omaishoitajien voimakoulu projekti. Projektin toteuttamisaika 2006 - 2008. Rahoittajana RAY.

Muistirätinki -projekti. Projektin toteuttamisaika 2003 - 2005. Rahoittajana RAY.