Free popup login

Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry

Omaisten vierailut Huilissa 1.5.2021 !

 

Vuonna 1997 perustetun Hollolan palvelutaloyhdistys Huili ry:n tarkoituksena on tukea ja auttaa toiminta-alueellansa asuvia ikääntyneitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on perustanut vuonna 2002 palvelutalo Huilin.


Palvelutalo Huili tarjoaa asumispalveluita sekä erilaisia virikkeellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia toiminta-alueensa ikääntyneille asukkaille. Tarkempaa informaatiota tapahtumista saa klikkaamalla linkkiä "tulevat tapahtumat". Lisäksi yhdistys omistaa kahdeksan (8) asuntoa vuonna 2007 valmistuneesta senioritalo Huilahduksesta. Senioritalo Huilahduksen asunnot yhdistys vuokraa samoilla periaatteilla, kuin palvelutalo Huilin asunnot.

Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokous pidetään kerran vuodessa keväällä. Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Hallituksen toiminta-aika on kevätkokousten välinen aika. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset ihmiset että yhteisöt. Jäsenenmaksut on 17,00 euroa per vuosi henkilöjäseniltä, 34,00 euroa per vuosi yhteisöjäseniltä. Ainaisjäsenyys veloitetaan kertaluonteisesti ja se maksaa 168,00 euroa. Jäseneksi voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.